Automatsikringer

Fra skrusikringer til automatsikring med innebygget jordfeilbryter

Sikringenes oppgave er å forhindre at det oppstår brann eller tekniske ødeleggelser på grunn av kortslutning eller overbelastning i det elektriske anlegget.

Når gamle skrusikringer overbelastes vil en sølvtråd i sikringen smelte når den overbelastes og blir varm. Når skrusikringen har gått, vil den falle ut slik at det er enkelt å se hvilken som må byttes ut. De første automatsikringene kom på 80-tallet, og de bytter vi ofte ut nå. En av grunnene er at våre bruksvaner og strømforbruk har endret seg drastisk de siste tiårene, og mange eldre sikringsskap er ikke oppjustert til dagens bruk. I eldre sikringsskap var det vanlig å ha én jordfeilbryter for alle kursene.


I nye boliger er det lovpålagt å ha automatsikringer med innebygget jordfeilbryter for hver kurs. Automatsikringer bruker elektromagnetiske og mekaniske reaksjoner til å koble ut strømkretsen ved overbelastning eller kortslutning. Da slår automatsikringen ut, og du vil kunne slå på strømmen igjen ved å flippe bryteren på plass. Jordfeilbrytere i automatsikringer for boliger er normalt dimensjonert til å slå ut ved 30 milliampere (mA) strømlekkasje mot jord.

Hva er en jordfeilbryter og hvorfor er den så viktig?


Har du en jordfeil vil det si at uønsket strøm passerer fra strømleder til andre deler av det elektriske anlegget som det ikke skal være spenning i. Dersom den delen som er berørt av en jordfeil ikke er jordet, kan du få støt ved berøring. Dette er fordi strømmen i anlegget vil føres raskeste vei til jord, og ved berøring vil dette bety gjennom kroppen og ned til gulvet.

Jordfeil kan oppstå i flere deler av det elektriske anlegget, og kan føre til både personskader og brann. En jordfeilbryter kutter strømmen og forhindrer eventuelle farlige situasjoner ved jordfeil. Jordfeilbryter er med andre ord en ekstra sikkerhet for deg og din familie.

Dersom du opplever elektriske støt eller kiling ved berøring av kran eller elektriske apparater kan dette skyldes en jordfeil, og vi anbefaler at du tar kontakt med oss for en el-sjekk.

Ta kontakt med oss


Bærum Eltek AS har 25 års erfaring med å installere automatsikringer i bolig. Vi kan hjelpe deg med å oppdatere eldre sikringsskap og utføre service på ditt elektriske anlegg. Et velfungerende elektrisk anlegg i hjemmet vil gi økt sikkerhet, i tillegg til at du har bedre kontroll på ditt strømforbruk.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, svar på spørsmål og befaring for installering av automatsikringer i din bolig.