Sikkerhetsprodukter

Jordfeilautomat; de nye automatsikringene har innebygget jordfeilbryter. Det betyr at automatsikringen bryter ved første jordfeil over 30 mA. Å skifte sinnmaten I sikringskapet gir en økt trygghet. Jordfeilautomater er påbudt ved nye anlegg. Overspenningsvern, også kaldt lynvern leder overspenninger til jord.


Og er påbudt ved nye anlegg. Overspenningene opptrer gjerne ved lyn og lange luftstrekk.


Komfyrvakt: Tørrkoking er en hyppig årsak til brann. Komfyrvakten har en føler over platene som "ser" tempraturen. Komfyrvakta måler også energien som er sluppet igjenom, opp mot normalen. Komfyrvakt er påbudt ved nye anlegg, og utskiftning av komfyrkurs.

Ekstra stikontakter reduserer bruk av skjøteledninger, som igjen reduserer brannfaren.