Ansatte


Knut Lia


Saksbehandler / montør

90089546
knut@baerumeltek.no


Magne Bøe


Elektroinstalatør / montør

41233010
magne@baerumeltek.no


Kenneth Enger


Montør

97879608

Tim Lia


Montør