Bilde av blå himmel og tre hustak

Nye krav til el-varme

For at både boliger og næringsbygg skal være lovlig bygd, og at nye bygg alltid skal følge den utviklingen som skjer i samfunnet, er det viktig å ha noen forskrifter som oppdateres jevnlig. For byggebransjen er det TEK og NEK 400 som setter standarden for nye bygg. I den siste tiden har det kommet nye krav, hvor mange handler om elektrisk varme og energiøkonomisering.


I denne artikkelen skal vi ta en rask gjennomgang av de nye endringene i TEK17 og NEK 400. 

 

TEK17 – fokus på energiøkonomisering

Veiledning om tekniske krav til byggverk, byggteknisk forskrift, dreier seg om det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. I den nyeste versjonen av byggtekniske forskrifter er det et økt fokus på å spare den totale energibruken i bygg. Det stilles blant annet strengere tetthetskrav til boliger, noe som lett lar seg kombinere med elektrovarme. Det stilles generelle krav til energibruk for alle typer bygninger, med mindre noe annet er angitt. Nye krav er blant annet:

  • Bygninger skal prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig energibruk
  • Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal
  • U-verdier (mål som brukes for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne, for eksempel på vinduer) skal beregnes som gjennomsnitt for de ulike bygningsdelene.

Klikk her for å lese mer utfyllende om de nye kravene i TEK17

 

NEK 400 – elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK står for Norsk Elektroteknisk Komite og er en forvalter av elektrotekniske standarder. NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Den første NEK ble utgitt i 1998, og siden den gang har det kommet endringer hvert fjerde år. Revisjonene kommer primært som følge av endringer i de internasjonale kildedokumentene fra IEC eller CENELEC. 

I 2018 kom den sjette utgaven av NEK, som nå legger grunnlaget for hvordan du skal varme opp boligen ved hjelp av el-varme. De viktigste endringene i NEK400:2018 viser til:

  • strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer)
  • forsyning av elektriske kjøretøy
  • batteriinstallasjoner

 

Dette betyr de nye kravene for deg som skal bygge ny bolig

Det kan være mye informasjon å sette seg inn i for deg som skal bygge nytt, men for å være sikker på at din bolig er lovlig oppført er det viktig at du er klar over hva de nye kravene betyr for deg. Heldigvis er vi i Bærum El Tek oppdatert på alle lover og forskrifter. Vi hjelper deg gjerne med det elektriske til din bolig, slik at alt blir utført i henhold til både TEK17 og NEK 400:2018. Vi selger også panelovner og utstyr som følger gjeldende krav.

Send oss gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, så hjelper vi deg med å sørge for at alt blir utført på riktig måte.