Fotografi av lyspærer i rom med sorte vegger

Hva kan jeg gjøre selv og når trenger jeg elektriker?

Har du behov for elekrisk arbeid hjemme, men er usikker på hva du kan og ikke kan gjøre selv? Det er ikke så rart at mange blir forvirret når man fint kan kjøpe elektriske komponenter selv, men må bruke elektriker for å kunne installere det.

Hva slags arbeid som skal utføres av faglært elektriker er lovfestet i forskriften om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

 

Dette kan du gjøre selv

 

Som en tommelfingerregel kan man si at du har lov til å gjøre mindre elektriske arbeider i din bolig. Større oppgaver må elektrikere ta seg av. Det vil si at du selv kan:

  • skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser. 
  • montere og skifte varmeovner, dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
  • koble til eller skifte topolede støpsler opptil 25 ampere, med og uten jording.
  • koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter opptil 16 ampere, med og uten jording.
  • koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger og ledningsbrytere.
  • koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende som er koblet til med kroneklemme eller stikkontakt. Dette er kun så lenge lampene ikke er en del av den faste installasjonen.

Husk å alltid lese monteringsveiledningen nøye, før du begynner med monteringen.

I alle andre tilfeller skal du overlate det elektriske arbeidet til en faglært elektriker. Grunnen til at du må bruke en registert elvirksomhet til å utføre alle endringer og oppdateringer av det elektriske anlegget er for å sikre deg som forbruker. Strøm kan potensielt være farlig, og derfor skal man vite hva man gjør. 

 

Unntaket er hvis du selv er faglært elektriker


Dersom du er utdannet elektriker med fagbrev og tre års relevant praksis fra montering og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg, kan du selv utføre arbeid på det elektriske anlegget i din bolig. Arbeidet skal dokumenteres og signeres med eget navn. I noen tilfeller er det lurt å legge ved fagbrevet, slik at de som eventuelt skal overta anlegget har den informasjonen de trenger.

Alt arbeid på det elektriske anlegget skal dokumenteres


Hver gang arbeid utføres på det elektriske anlegget, enten det er montering, endringer eller vedlikehold, så skal det dokumenteres i tråd med relevante forskrifter med en samsvarserklæring. Dokumentasjonen skal signeres og følge med det elektriske anlegget. Når boligen blir solgt skal dokumentasjonen videreføres til ny eier, slik at de også har full oversikt over hvilke arbeider som har blitt utført. Det er kun registrerte elektrikervirksomheter som kan utstede denne.

 

Spar penger ved å bruke fagfolk


Å ikke bruke fagfolk når du skal utføre elektrisk arbeid kan være en kostbar affære. Dersom du for eksempel har lagt varmekabler selv og dette blir oppdaget av el-tilsynet, kan de pålegge deg å fjerne varmekablene. I mange tilfeller betyr dette at du må rive opp gulvet. Dersom varmekablene er lagt i for eksempel betong, har du en tung og vanskelig jobb foran deg. 


Ved å bruke en registrert elektrikervirksomhet er du sikker i forhold til el- og brannsikkerhet, i tillegg til juridisk dersom det skulle oppstå skader eller problemer i etterkant. Feilmonteringer kan føre til varmegang i det elektriske anlegget. Dette kan gi kostbare kortslutninger i det elektriske anlegget, og i verste fall kan det begynne å brenne. Hvis det oppstår feil og forsikringsselskapet kan bevise at arbeidet ikke er utført av en elektriker, får du heller ikke dekket utgiftene dine.

Les mer: Bruk fagfolk for å unngå forsikringssmell 

 

Ta kontakt med oss


Bærum El Tek AS utfører alle typer elektriske installasjoner i boliger, kontorer og butikker. Vi hjelper deg gjerne med å få utført det elektriske arbeidet som du ikke kan utføre selv. Vi tar sikkerhet og miljø på alvor, og sørger alltid for at arbeidet er grundig gjennomført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 


Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg med det elektriske!