Bilde av en rød flamme

Dette bør du vite om brannsikkerhet i bolig

Over 50% av alle branner i norske husholdninger skyldes feil på det elektriske anlegget. Derfor er det viktig at det elektriske anlegget i din bolig blir montert, endret og vedlikeholdt av en fagperson fra en sertifisert el-virksomhet. I tillegg er det både viktig og påbudt å ha brannsikring i boligen, og gode rutiner i tilfelle det oppstår brann.

 

Gode rutiner for økt brannsikkerhet

God brannsikkerhet handler i stor grad om å ha oversikt og gode rutiner i hjemmet. Her er noe du regelmessig burde sjekke for å være trygg på at brannsikkerheten er ivaretatt hjemme hos deg:

 

  • Sjekk røykvarslere minst en gang i året.
  • Sørg for at kurser og stikkontakter er riktig dimensjonert
  • Skift til LED-lyspærer
  • Er sikringsskapet oppdatert til å tåle ditt strømforbruk?
  • Hold et øye med vaskemaskin og tørketrommel

 

Regelmessig sjekk av det elektriske anlegget vil være forebyggende for brann og en investering i din egen sikkerhet. Når en el-sjekk blir utført kontrolleres anlegget, slik at eventuelle feil og mangler blir avdekket. I tillegg blir sikringsskap, stikkontakter, brytere og kabler nøye sjekket, og i mange tilfeller sjekkes også brannslukningsutstyr og røykvarslere.

 

La sertifiserte fagfolk ta seg av det elektriske

Strøm kan være direkte skadelig for både mennesker og boligen dersom det blir montert på feil måte. Derfor er det mange strenge krav montering av elektriske anlegg, og de aller fleste oppgavene skal utføres av en faglært elektriker. Alle nye anlegg og endringer skal dokumenteres med en samsvarserklæring som viser at arbeidet er utført i henhold til gjeldende krav og forskrifter. 


Les mer om hva du selv kan utføre av elektrisk arbeid hjemme.

 

Dette er du påbudt å ha i boligen

I følge forskriften om brannforebygging er det visse ting du er påbudt å ha i din bolig. I forskriftens paragraf 7 står det følgende:


«Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.»


Utstyret skal være lett tilgjengelig, regelmessig vedlikeholdt og synlig. Det er eieren av boligen som har ansvaret for å sørge for at utstyret er montert, vedlikeholdt og at beboerne vet hvordan det brukes.

 

Dette skal du gjøre hvis det har begynt å brenne

Dersom det har oppstått brann i din bolig eller der du oppholder deg, så er det tre viktige ting du skal huske på:

Redde

Hvis du har oppdaget brann er det første du skal gjøre å advare de andre i boligen, og sørge for at alle kommer seg ut i sikkerhet. Planlegg gjerne en møteplass for alle, slik at dere lett får oversikt over om alle har kommet seg ut. Du skal ikke rømme gjennom brannrøyk, da denne er svært giftig og kan gjøre deg bevisstløs på kort tid. 

Varsle

Ring brannvesenet på deres nødnummer 110. Gi en nøyaktig adresse og følg brannvesenets instrukser.

Slokke

Du kan forsøke å slokke brannen hvis den er av en slik størrelse at det er mulig å slokke den med tilgjengelig brannslukningsutstyr. Hvis dette er en brann som utvikler seg raskt skal du overlate jobben til brannvesenet. Tenk på din og andres sikkerhet først!

 

Vi kan hjelpe deg med å øke brannsikkerheten i din bolig

Bærum El Tek har over 25 år erfaring med elektrikertjenester, og kan hjelpe deg med å øke brannsikkerheten i din bolig. Enten du ønsker en full sjekk av det elektriske anlegget eller vil bytte til LED-lys, så kan vi bidra. Send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema, så kommer vi på en gratis befaring i din bolig.