Automatsikringer er et annet navn på el-sikkerhet

Bærum Eltek AS har 25 års erfaring med å installere automatsikringer i ulike boliger. Jordingsfeil er en ubehagelig elektrisk feil i boliger. Den mest dramatiske måten å oppdage at du har jordingsfeil er ved at du får elektrisk støt i dusjen. I privatboliger er det påbudt med jordfeilautomat. Denne fanger opp jordingsfeil og sikrer deg for ubehagelig elektriske støt.

Hva er forskjellen på automatsikringer og vanlige sikringer?

Hovedforskjellen er at vanlige sikringer kun bryter ved overbelastede anlegg og kortslutter, mens nye automatsikringer også bryter ved jordfeil. Når en vanlig sikring over tid blir belastet med jordingsfeil kan det oppstå brann,personskader og elektriske støt. Dette er fordi strømmen ledes igjennom deg istedenfor at det går ned til jorda. Hvis du opplever elektriske støt fra gjenstander i din bolig anbefaler vi at du kontakter oss for en el-sjekk.

Ta kontakt med oss i Bærum Eltek AS for gratis befaring for installering av automatsikringer eller andre spørsmål.