Hva er svakstrøm og sterkstrøm?

Svakstrøm

Kort fortalt er svakstrøm all strøm under 50 volt. Dette vil si privat hverdagsstrøm som telefon, datamaskin, TV og høyttaleranlegg. Det kan være så enkelt som et TV-uttak, eller et multimediarom.Sterkstrøm

Kort fortalt er sterkstrøm all strøm over 50 volt. Dette vil si strøm som brukes i industri til blant annet maskiner og verktøy. Dermed kan du kalle det industristrøm. Slike installasjoner er ofte litt mer krevende jobber.


Ta kontakt med oss i Bærum Eltek AS. Vi er Ekom-autorisert, og vi tilbyr gratis befaring på installasjon av svakstrøm eller sterkstrøm